Članak: Kakav zdravstveni odgoj?

Vjerojatno je kroz medijske rasprave veliki broj vas već upoznat s tim da je ove školske godine eksperimentalno započela provedba zdravstvenog odgoja.

Što će točno mladi učiti možete pročitati u Kurikulumu zdravstvenog odgoja koji se nalazi na stranicama Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3428

 

Također je važno naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s odgojno-obrazovnim djelatnicama/icima razrađuje nastavne pripreme za svaki sat te ih objavljuje na svojim web stranicama

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4072:radni-materijali-i-radionice-za-provoenje-kurikuluma-zdravstvenog-odgoja-na-satu-razredne-zajednice-&catid=442:zdravstveni-odgoj

 

U nastavku ću se kratko osvrnuti na sadržaj kurikuluma i sukobe koji su nastali oko njega.

Kurikulumom zdravstvenog odgoja točno su određeni moduli i sadržaji koji bi se trebali provoditi na satu razrednika kroz najviše 12 satova godišnje te kroz sadržaje integrirane u postojeće predmete (prirodu i društvo, biologiju i dr.). To znači da neće biti uvođenja novih predmeta niti će se sadržaji ocjenjivati.

 

Zdravstveni odgoj obuhvaća 4 cjeline: (1) Živjeti zdravo, (2) Prevencija nasilničkog ponašanja, (3) Prevencija ovisnosti te (4) Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje.

Sadržaje će poučavati učitelji/ice i nastavnici/ice (unutar svojih predmeta) te razrednici/ice na satu razrednika. Njima će dodatno pomagati stručne suradnice/ici i školske liječnice/ici koji uglavnom imaju iskustva jer takve sadržaje već godinama provode (primjer je provedba preventivnih programa: CAP programa prevencije zlostavljanja, Imam stav programa prevencije ovisnosti, Treninga komunikacijskih vještina Lančana reakcija i slično) kao i dosadašnja predavanja školskih liječnica o pubertetu, prevenciji spolno prenosivih bolesti i slično.

Budući da sama imam petogodišnje iskustvo rada u školi, ne bih rekla da kurikulum nudi nešto sadržajno osobito novo već da više određuje sadržaje koji trebaju biti provođeni u svim školama (dok dosadašnja provedba nije bila dovoljno sustavna i nije obuhvaćala sve škole nego je ovisila o inicijativi samih odgojno-obrazovnih djelatnica) te nudi vremenski okvir kada se sadržaji poučavaju. Također, novost je što se uključuju svi razrednici/ice, a do sada su oni sami planirali koje će sadržaje obrađivati. Dakle, na ovaj način je ujednačeno zdravstveno obrazovanje svih učenika i učenica u RH.

 

Hollaback na Skupu razumaHollaback na Skupu razuma, 16. siječnja 2013. u Zagrebu

 

 

ZA I PROTIV ZDRAVSTVENOG ODGOJA!

 

Osobno me iznenadilo toliko žustro i organizirano protivljenje zdravstvenom odgoju te brzina kojom je dio javnosti i medija prihvatio netočnosti o istom.

 

Primjer toga je argument da se zdravstvenim odgojem krši roditeljsko pravo da odgajaju svoju djecu.

Naravno da roditelji imaju pravo odgajati djecu u skladu s vlastitim uvjerenjima i to im nitko ne oduzima – pa njihova djeca (uglavnom) žive s njima i oni ih (uglavnom) svakodnevno odgajaju.

 

Međutim, djeca imaju pravo na obrazovanje i zaštitu zdravlja. Država im se obvezala ta prava osigurati kad je prihvatila Konvenciju o pravima djeteta koja usput u članku 3. jasno određuje da država prvenstveno mora voditi računa o interesu djeteta, u ovom slučaju je to interes za obrazovanjem i očuvanjem zdravlja.

Važno je istaknuti da su roditelji koji su tužili Njemačku Europskom sudu za ljudska prava u slučaju Dojan i drugi protiv Njemačke  upravo zbog obvezatnosti pohađanja seksualne edukacije za njihovu djecu (ECHR 153, 22.09.2011) taj slučaj izgubili. Presudu Europskog suda za ljudska prava možete pročitati na engleskom jeziku na poveznici: http://www.strasbourgconsortium.org/document.php?DocumentID=5644.

Također ne stoji argument da bi roditelji trebali birati program zdravstvenog odgoja za svoju djecu – pa djeca imaju pravo na cjelovitu i točnu informaciju (od apstinencije do kondoma) i ne može dio njih učiti da kondom ne štiti od spolno prenosivih bolesti, a drugi dio da štiti. Naravno, dio svakog obrazovnog sadržaja se osim na znanje odnosi i na vrijednosti i stavove. Međutim, djeca i mladi se uče toleranciji i empatiji upravo kroz međusobnu razmjenu različitih mišljenja i stavova i to se događa na svakom predmetu u nekoj mjeri, a u zdravstvenom odgoju se upravo ta komponenta uvažavanja različitosti i kritičkog mišljenja naglašava. Ako krenemo tako uskoro ćemo morati na isti način određivati dva programa i za sve ostale predmete (jer će se dio djece zakidati za neke informacije).

To potvrđuje mišljenje Pravobraniteljice za djecu koja navodi da bi izvođenje programa zdravstvenog odgoja trebalo biti obvezno radi zaštite zdravlja djece, postizanja jednakosti odgojno-obrazovnih mogućnosti i sprječavanja odgojno-obrazovne diskriminacije i društvenog marginaliziranja.

 

Drugi izvor mog nezadovoljstva su napadi na rodnu ravnopravnost. Budući da je to vrijednost koja se već godinama  zakonski i kulturno promiče pitam se što se to sada dogodilo da neki misle da mogu dovesti u pitanje prava polovine (ispravka žena ima više od 50%) stanovništva RH zbog njihovog spola?!

 

Također se u retorici izrazito osporava i napada pojam roda i što je još smješnije ili tužnije, naziva ga se ideologijom. Razliku između pojmova spol i rod smo već objasnili na našim stranicama. Općeprihvaćena je razlika ta dva pojma (teorijska pojma – a ne ideologije) govori da se spol odnosi na biološka obilježja, dok se rod odnosi na društvene utjecaje kojima su osobe izložene zbog svog spola. Ne mogu razlike u položaju žene u npr. Finskoj i Saudijskoj Arabiji opravdati spolom – biologijom (žene u ove dvije države se po tome ne razlikuju). Razina analize kroz koju se mogu proučavati razlike odnose se rod. Pitanje je ne smatra li dio stanovništva opasnim da djeca nauče taj pojam jer bi onda mogli naučiti jasnije objasniti diskriminaciju žena kao društvenu nepravdu?!

 

Također, moram priznati da sam zabrinuta zbog toga što se toliko napadaju i izvrću sadržaji koji su usmjereni na prevenciju seksualnog zlostavljanja djece i mladih – pa naša borba protiv seksualnog uznemiravanja je upravo doprinos borbi protiv svih oblika seksualnog zlostavljanja i svih oblika nasilja. Zdravstveni odgoj tu vidim kao velikog saveznika.

 

 

UKLJUČIVANJE CRKVE U RASPRAVU

 

Kad se katolička crkva uključila u raspravu iznenadila me količina izravnih nasilnih poruka. Međutim, moram napomenuti da to ne znači da smatram da za crkvu nema mjesta u političkom djelovanju. Upravo suprotno – vjera je privatna stvar, ali crkva kao organizirana institucija je jedan od političkih dionika u demokratskom društvu.

No, zamjeram toj crkvi što se postavlja kao da zastupa sve ljude ili većinu ljudi u Hrvatskoj – kako se to često moglo čuti u istupima crkvenih dužnosnika, iako je realnost takva da crkva u ovoj situaciji ne može reći da zastupa čak ni vjernike (jer se većina vjernika ne slaže s crkvom oko svih tema npr. zabrane abortusa, apstinencije do braka, zabrane razvoda i sl.) .

Redovito istraživanje koje radi Fakultet političkih znanosti (Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj, provedeno i 2012. godine na uzorku od 1002 osobe) pokazuje da od ukupnog broja vjernika tek manji dio njih redovito prakticira vjeru, a još manje njih (točnije 31,4%) vjeruje sve što crkva uči. Dakle, u najboljem slučaju crkva u javnim istupima može govoriti da predstavlja tih 31,4%, ali čak ni to ne bi bila točna informacija jer te ljude nisu ni pitali za mišljenje o zdravstvenom odgoju. Vatikan, biskupi i možda eventualno „više svećenstvo“ ima neki stav i nitko im ne brani da ga iznose (dok god ne koriste govor mržnje jer u tom slučaju postupaju protuzakonito), ali kada to rade nemaju pravo populistički obmanjivati javnost da predstavljaju  skoro sve građane i građanke Hrvatske jer to jednostavno nije istina. Jedino izravnim upitom građana/ki možemo saznati što misle (a nisam primijetila da je proveden referendum, dok istraživanja koja su provedena pokazuju da većina podržava ovakav sadržaj zdravstvenog odgoja).

Također, naravno da svatko ima pravo održati javno predavanje, ali javni (moji i vaši) novci i prostor Hrvatskog Sabora ne mogu biti korišteni za bilo kakva izlaganja ljudi koji se predstavljaju stručnjacima, a nemaju potrebne reference za to. Ako američka novinarka može predavati o zdravlju i prevenciji onda svatko od nas može održati predavanje u Saboru o bilo kojoj temi … ili još bolje – da vidimo hoće li nas tako ugostiti parlament SAD?!

 

Život u demokratskom društvu znači i slobodu mišljenja. Imamo pravo tražiti da različita mišljenja budu uvažena i vjerujem da ćete kad pročitate Kurikulum zdravstvenog odgoja vidjeti u njemu to nastojanje. Međutim, različita mišljenja nam ne daju pravo da budemo nasilni ili da ikoga diskriminiramo – poštivanje ljudskih prava je temeljni zahtjev našeg društvenog uređenja i vjerujem da je ipak više nas koji želimo da tako ostane.

 

Radi dodatnog informiranja o zdravstvenom odgoju preporučam web stranicu

zdravstveniodgoj.hr  te vas pozivam da pročitate Kurikulum i pratite radionice koje Agencija za odgoj i obrazovanje sastavlja jer vjerujem da ćemo uskoro otkriti da u tim sadržajima nema toliko kontroverze i da nema razloga da se politički sukobi lome na zbog dezinformacija sada već zabrinutim mladima.

Osobno mi se čini puno važnije baviti se adekvatnom edukacijom učitelja/ica i nastavnika/ica kako bi znali provoditi preventivne aktivnosti te važnosti ostavljanja dovoljno prostora da se nastave obuhvatniji i duži preventivni programi te da se kroz zdravstveni odgoj odgovori i na druge probleme i pitanja koja muče mlade. U tom kontekstu moglo bi se tematizirati tzv. šlatanje (aktualan oblik uznemiravanja djevojčica u školi na način da ih dječaci hvataju za intimne dijelove koji trenutni moralisti ignoriraju), ali svakako i uznemiravanje žena na javnim mjestima.

 

Martina Horvat

 

3dgovori na "

 1. Poštovana,

  Imam nekoliko primjedbi na Vaš tekst. Kao otac troje djece i osoba koja se već poduže zanima o načinu i sadržaju ZO u naše škole, mislim da imam pravo i dužnost skrenuti Vam pažnju na to.
  Prvo, hrvetske statistike i podaci o broju maloljetničkih trudnoća, pobačaja i spolno prenosivih bolesti u potpunosti demantiraju jedan od glavnih razloga za uvođenje ovakvog 4. modula kako je to navelo Ministarstvo. Nadalje, pozivanje na iskustva Njemačke, skandinavskih zemalja i Anglosaksonskog modela je deplasirano, jer su to zemlje koje po podacima Eurostata imaju najveće probleme sa porastom upravo tih problema. Zaključak je da su oni trebali pitati nas što to radimo i kako radimo da imamo tako male brojke u odnosu na njih (iako su i takve, prevelike!). Dakle, razlog za uvoz njihovih znanja i iskustava nije smanjenje problema kod nas, nego neki drugi interesi (farmaceutika, lobiji, pridruživanje EU…).
  Drugi problem koji ja vidim je preporučena literatura koja je za 4. modul izabrana. Iako moje iskustvo govori da će 90% učitelja posao odraditi profesionalno i sa savješću (10 godina sam bio u Vijeću roditelja, 6 godina predsjednik V.R. i 6 godina dopredsjednik Školskog odbora), ja kao otac ne mogu nikoga spriječiti da cijeli sat izvede prema toj preporučenoj literaturi (jer je preporučena od Ministarstva), niti mogu bilo koga za takav sat optužiti i tužiti za nametanje djeci stavova koji su u suprotnosti s mojim vrijednostima i stavovima. Naime, kao primjer, sigurno znate da je u toj literaturi i dio koji kaže da pornografija može služiti za terapeutske svrhe. Nema načina da ja za takvu izjavu bilo koga tužim, jer se nalazi u preporučenoj literaturi – odobrena je! Dakle, moram se osloniti na moralnost i svjetonazor učitelja, a to nije znanost!
  Treće, pridružili ste se korpusu koji omalovažava i diskreditira Judith Reisman predstavljajući je kao novinarku. Ona je doktorica komunikologije sa znanstvenim referencama (potražite podatke o njoj!. Navodi u “medijima” da ona nije znanstvenik jer nije radila istraživanja o onome što priča su deplasirana, jer u istom stilu, ja mogu svakom geografu osporiti bilo koji znanstvani rad jer on osobno nije radio istraživanje o tome da li je Zemlja okrugla ili ne. ZATO postoji literatura i istraživanja na koja se znanstvenik poziva kada publicira svoje stavove i radove. Gđa. Reisman je jasno navela na koga se poziva prilikom svojih predavanja i u svojim istraživanjima i radovima,
  Četvrto i posljednje, spolno rodna ravnopravnost je u 4. modulu sporna i kao sam naziv, a u svakom slučaju kao znanost. Drago mi je da se za više informacija pozivate na stranicu http://www.zdravstveniodgoj.com pa Vas pozivam i da sami potražite te informacije, a ako niste, pogledajte i flim http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B-JO33CmiWg#! NIKK je ukinut upravo zbog neznanstvenosti i šarlatanstva. Dokazuje da razvijenost pojedinog društva upravo povećava spolno-rodne razlike i “diskriminaciju” po spolu.
  Što se Crkve tiče, njeni su stavovi jasni, a opet u svjetlu Vaših brojki, pitam Vas zašto odričete legitimitet njenih stavova (navodnih 31,4%), u odnosu strogu podršku nametanja ovakvog 4. modula od grupacije koja je došla na vlast sa 23% podrške građana Hrvatske?

  S poštovanjem,
  Miro Noršić

  1. Poštovani,
   Zahvaljujemo na vašem komentaru.
   Htjeli bi samo upozoriti na to da je došlo do nesporazuma oko web stranice koje preporučamo – u našem članku pozivamo na web stranicu zdravstveniodgoj.hr koju su zajednički su pokrenule organizacije civilnog društva koje podržavaju zdravstveni odgoj, a ne stranicu koju vi navodite.
   S poštovanjem,
   Članice Hollabacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *