PODRŠKA

Vjerujemo u to da će se više pozornosti dati ovoj temi ukoliko ispričamo svoje priče kroz ovaj blog i da će, na kraju, doći do promjene kulturalnog gledišta prema kojem je seksualno uznemiravanje i nasilje u javnim prostorima do sada smatrano prihvatljivim. Naša strategija je do sada funkcionirala prilično dobro, ali svjesni smo i da je ponekad potrebno učiniti više od pričanja svoje priče. Pogledajte ovdje naše izvore i informacije.