Literatura i istraživanja

Ako vas zanimaju teme rodnog uznemiravanja i nasilja, sa specifičnim naglaskom na ulično uznemiravanje i/ili se želite baviti ovom temom u sklopu svog znanstvenog rada, preporučujemo sljedeća istraživanja i članke.

Ako naiđete na literaturu koja nije ovdje popisana, pišite nam!

ISTRAŽIVANJA

U prvoj polovici 2012. provele smo online upitnik o učestalosti uličnog uznemiravanja.

Rezultate na engleskom možete pročitati ovdje: Hollaback Croatia_Online street harassment survey

 

KNJIGE I ČLANCI

Martina Horvat i  Barbara Perasović Cigrovski: Uznemiravanje žena na javnim mjestima – osvrt na uzroke, oblike i učestalost problema uznemiravanja u Hrvatskoj i svijetu

(http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=190253)

Članice Hollabacka Hrvatska napisale su pregledni rad o ovoj temi, koji je objavljen u časopisu Sociologija i prostor.


Ines Virag
  napisala je diplomski rad posvećen uličnom rodnom uznemiravanju.

(diplomski rad-Virag Ines)


Kimberly Fairchild  i Laurie A. Rudman: Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectification

(http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2011/04/KimberlyFairchildStreetHarassarticle.pdf)

U ovom članku ukazuje se na to da je maltretiranje od strane stranaca (definirano kao doživljavanje neželjene seksualne pažnje od stranaca u javnosti) često iskustvo mladih odraslih žena, te da ono ima negativne implikacije na njihovu dobrobit. Kao prvo, maltretiranje od strane nepoznanika pozitivno je povezano sa objektivizacijom sebe kao žene. To se pokazalo posebno točnim za žene koje su se s maltretiranjem od stranaca nosile koristeći uobičajene strategije (pasivna, okrivljavanje sebe…), ali ne i za žene koje su se s problemom nosile na neobičajeni, aktivan način (suprotstavljajući se s zlostavljačem). Kao drugo, iskustva maltretiranja od strane stranaca i objektivizacija sebe pozitivno su povezani sa ženinim strahom od silovanja, te percipiranim rizikom da se ono i dogodi. Nadalje, za žene koje su više u strahu zbog silovanja vjerojatnije je da će ograničiti svoju slobodu kretanja. Zaključno, istraživanja pokazuju kako maltretiranje ove vrste ima i direktne i indirektne negativne efekte na ženin život, pa je ovo svakako fenomen vrijedan daljnjeg istraživanja.


Holly Kearl: Stop Street Harassment: Making Public Spaces Safe and Welcoming for Women

Knjiga je izdana 2010. godine, a nudi nam pregled istraživanja o tematici uličnog uznemiravanja. Obuhvaća akademska istraživanja, intervjue s aktivistima, novosti u medijima i drugo. Knjiga također nudi strategije nošenja s uličnim uznemiravanjem kad se ono dogodi, te opisuje načine kako se svatko od nas kao individua može suprotstaviti i boriti protiv uličnog uznemiravanja.


Martha Langelan: Back Off: How to Confront and Stop Sexual Harassment and Harassers

Knjiga se usredotočuje na  taktike direktnog djelovanja i nošenja s uličnim zlostavljačima, a njih nam prenosi kroz iskustva i priče ljudi koji su se uspjeli uspješno boriti s takvim događajima. U knjizi se istražuju neke metode koje možemo koristiti kako bismo zaustavili ulično uznemiravanje, od nenasilnog suprotstavljanja do pravnih sankcija.


Laura Beth Nielsen: License to Harass

U ovoj knjizi Nielson kontroverznu temu uvredljivog uličnog uznemiravanja navodi kao područje koje se izravno tiče Prvog amandmana o pravu na slobodan govor. Ona opisuje kako zakon radi na opravdanju za ulično uznemiravanje, te kako time daju prekršiteljima “dozvolu za uznemiravanje”.  Nielson analizira rezultate intervjua i studija kako bi razumijeli utjecaj uličnog uznemiravanje na živote žrtava.


Hey, Shorty!: A Guide to Combating Sexual Harassment and Violence in Schools and on the Streets

Ova knjiga nudi modele koje mlade žene mogu iskoristiti u svojih školama, na ulicama  i javnim prostorima, kako bi učile jedna drugu o seksualnom uznemiravanju. Knjiga govori o utjecaju seksualnog uznemiravanja na mlade žene, te o tome što škole, učitelji, roditelji, mlade žene i političari mogu poduzeti u vezi toga.


Carol Brooks Gardner: Passing By: Gender and Public Harassment

U knjizi se raspravlja o javnom uznemiravanju koje su iskusile žene. Tisuće žena bile su intervjuirane o oblicima uznemiravanja koje su iskusile u javnosti, pa knjiga analizira i različite načine na koje uznemiravanje interpretiraju žene i muškarci.


Clara Bingham and Laura Leedy Gansler: Class Action: The Story of Lois Jenson and the Landmark Case That Changed Sexual Harassment Law

U knjizi se radi o Lois Jenson, jednoj od prvih žena koja je zaposlena u rudniku Minnesote. Žene rudari bila su uznemiravane, praćene, te vrijeđane tijekom rada. Lois i druge žene odlučile su se udružiti, te izdati pritužbu protiv tvrtke, što je postalo prva dobivena grupna tužba protiv seksualnog uznemiravanja u Sjedinjenim državama.


Carrie N. Baker : The Women’s Movement Against Sexual Harassment (New Approaches to the Americas)

Ova knjiga istražuje raznoliku grupu žena koje su dio pokreta koji je stvorio javnu politiku u vezi javnog uznemiravanja, te posljedično povećao prilike žena u ondašnjem i današnjem društvu. Različitosti socijalnih grupa žena koje su uključene u pokret, igrao je ulogu u uspjehu samog pokreta, reprezentirajući različite gledišne točke i iskustva sa seksualnim uznemiravanjem.

 


Daphne Patai: Heterophobia: Sexual Harassment and the Future of Feminism (American Intellectual Culture)

U ovoj knjizi Daphne Patai priznaje uspjehe kojima su feministkinje pridonijele promijeni zakonodavstva u vidu seksualnog uznemiravanja.  Zatim utvrđuje i navodi problem koji je stvorio ovaj uspjeh- nezdrav i neprirodan odnos između žena i muškaraca.

 

Za daljnja istraživanja i literaturu preporučujemo sljedeće linkove:

http://www.ihollaback.org/resources/research/

http://www.stopstreetharassment.org/resources/articles/