Rasizam i seksizam

Rasizam je teorija, odnosno ideologija, po kojoj između rasa koje čine ljudski rod postoje značajne biološki uvjetovane razlike. Gotovo uvijek, rasistička ideologija vezana je s idejom da je “miješanje rasa” nepoželjno te da su neke rase vrednije, prirodno superiornije od drugih, pa je prirodno da budu u superiornom položaju što opravdava korištenje sile da se taj položaj održi i spriječi “kvarenje” rase.

Rasizam su razvili europski antropolozi XIX. stoljeća, istražujući primitivne narode. Oni su zaključivali da je njihova “primitivnost” ne samo kulturno, nego i biološki uvjetovana, njihovim slabijim umnim sposobnostima. Koristili su pritom Darwinovu teoriju evolucije, obrazlažući kako su različite rase manje ili više odmakle u evolucijskom napretku u odnosu na izumrle pretke koje čovjek dijeli sa čovjekolikim majmunima (najviše su, naravno, odmakli stanovnici zemalja iz kojih su bili ti antropolozi, najmanje crnci, a osobito neke potkategorije među njima). Najradikalniji oblik rasističke ideologije u suvremenoj povijesti je nacionalsocijalizam, koji razlikuje arijevce kao rasu gospodara.

Pristaša rasizma je rasist.

Seksizam je naziv za ideologiju koja naglašava fizičke i psihičke razlike među spolovima te zastupa da je zbog tih razlika neophodan različiti društveni položaj muškaraca i žena. Dodatno značenje seksizma se odnosi na vjerovanje u urođenu fizičku ili mentalnu inferiornost jednog spola/roda u odnosu na drugi (žena u odnosu na muškarce), odnosno mržnju prema suprotnom spolu/rodu.