Spolno – rodni rječnik

U suvremenoj društvenoj znanosti značajna je razlika između spola (engleski: sex) i roda (engleski: gender). Načelno, riječ spol koristi se za biološki i nasljedno uvjetovane razlike između žena i muškaraca, dok rod označava one razlikovne osobine koje su uvjetovane društvenom okolinom i odgojem. Prema definiciji Vijeća Europe, rod je “društveno konstruirana definicija muškarca i žene”. To je društveno oblikovanje biološkog spola, određeno shvaćanjem zadataka, djelovanja i uloga pripisanih muškarcima i ženama, u društvu, u javnom i privatnom životu. To je kulturološki specifična definicija ženskosti i muškosti, i prema tome je promjenljiva u vremenu i prostoru.

Spolni identitet – podrazumijeva vlastiti doživljaj spola, spolnu samokoncepciju. Spolni identitet tiče se svakoga ljudskog bića. Odnosi se na to doživljava li se neko osobom muškog ili ženskog spola, ali se ne mora odnositi na binarni koncept muškoga ili ženskoga. Spolni identiteti jesu: ženski, muški, transeksualni, interseksualni, ali i ne identificiranje po spolu.

Rodni identitet – podrazumijeva vlastitu rodnu samokoncepciju, ne neophodno ovisnu o spolu koji je pripisan rođenjem. Rodni identiteti jesu: žensko, muško, transrodno, ali i ne identificiranje po rodu.

Rodno izražavanje – se može promatrati kao način na koji netko sebe izražava kroz vanjsku prezentaciju, izgled, kroz ponašanje, oblačenje, frizuru, glas, tjelesne karakteristike ili druge vanjske oznake. Sve osobe se na neki način rodno izražavaju. Androginost je način neutralnog rodnog izražavanja.